AgendyModuly aplikace "Agendy" jsou přístupny na základě osobních práv uživatelů. Uživatelé konkrétního modulu se navíc mohou dělit na uživatele s právem pořizování dat nebo na uživatele s právem prohlížení dat.

Odpady  -  modul zpracovává problematiku produkce a nakládání s odpady. Sdružuje evidenci o nebezpečném a ostatním odpadu vyskytujícím se při činnosti firmy.

Odpadové hospodářství

Metrologie – modul zpracovává problematiku hospodaření a nakládání s měřidly. Zajišťuje popis, evidenci a archivaci událostí a dokumentací při nakládání s měřidly.

Metrologie

BOZP – modul je úzce navázán na aplikaci „Mzdy a personalistika“ a na základě zaměstnanci přidělených činností v personálním oddělení generuje informace o rizicích, ochranných pomůckách, zdravotních prohlídkách a školeních.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Kontrola silnic – modul byl vyňat z Deníku SÚS a vytvořil samostatnou aplikaci s přímým přístupem k datům. Modul definuje a eviduje kontrolní činnost a popis závad a způsob a čas jejich odstranění.

Číselníky  - tento modul sdružuje a nabízí všechny potřebné číselníky nutné k funkci dalších modulů, ke kterým má uživatel práva. Editovat číselníky může pouze uživatel s právy Správce aplikace.