Deník SÚSDeník SÚS představuje programový komplex spojující nejdůležitější agendy pro  Správy a údržby silnic a obsahující vazby na osvědčený účetní systém ABRA G3.

Komunikační schema agend Správy a údržby silnic  Deník SÚS

 

Základem systému jsou agendy Střediskový deník, Doprava, Mzdy a personalistika, Vnitropodnikové účetnictví. Systém je otevřen pro integraci dalších doplňkových agend potřebných pro práci středisek SÚS.

Komunikace mezi agendami středisek, provozů a ředitelstvím SÚS je zajišťována pomocí datových skladů a služeb internetu.

Systém využívá systémových  a databázových služeb  volných a bezplatných distribucí Linuxu a Firebirdu a nezvyšuje tak pořizovací náklady na operační systémy serverů a databázové nástroje.