SpisovnaProgram Spisovna řeší fyzický a elektronický oběh dokladů v organizační struktuře Správy a údržby silnic.

Uživatelé agendy se dělí na několik skupin.

Spisovna  -  uživatelé s tímto právem mají umožněno pořizovat nové příchozí dokumenty a základní údaje o nich.  Jsou to oni, kdo zavede příslušný dokument do počítačového systému a zahájí jeho postupné vyřizování výběrem hlavního likvidátora (těžkého klienta).

Hlavní likvidátor (těžký klient) – uživatelé s tímto oprávněním mají právo vybrat ze seznamu ostatních uživatelů pracovníka, kterému je dokument přidělen ke konečnému vyřízení a  určí jeho termín .

Likvidátor (lehký klient) - uživatelé s tímto oprávněním provedou konečné zpracování dokumentu, zařazení do spisu a určí způsob jeho vyřízení.

Likvidátor - lehký klient

Správce  -  má absolutní přístup k veškerým funkcím agendy a jako jediný má právo k naplňování seznamu uživatelů a jejich práv.  Zároveň se stará o správný a aktuální obsah číselníků agendy.

Všichni uživatelé na všech úrovních mají možnost k dokumentu připojit jakoukoliv přílohu elektronicky zpracovatelnou do datového souboru (Word,Excel,PDF,Obrázky apod.) . Pro zobrazení těchto příloh na klientském počítači je nutno mít nainstalovánu vždy příslušnou podporu pro daný dokument.

Všem uživatelům agendy „Spisovna“ je umožněno vytvořit a zanést do počítačového systému „odchozí dokument“ a zařadit ho do spisu.

Všichni likvidátoři mají k disposici náhledy na zpracovávané dokumenty ve vztahu k vlastní osobě a stav jejich vyřizování. Pomocí nich mohou pravidelně kontrolovat stav veškerých dokumentů, za něž nesou zodpovědnost.