Mzdy a personalistika


     Program komplexně zpracovává výpočet všech forem mezd s přímou návazností na vedení personální agendy a agendy ekonomiky práce. Všechny zpracovávané agendy tohoto programu jsou od sebe odděleny použitím přístupových práv,takže lze jednoznačně oddělit personální a mzdovou část podle kompetencí daných organizační strukturou firmy se snahou o maximální možné zamezení úniku informací.  
 

 Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika

Program je jedním z modulů ekonomického systému ISEI od firmy TES spol. s r.o. se kterým úzce spolupracuje. Je však připojitelný k mnoha dalším účetním systémům, např. ABRA G2,G3

Komunikace : 

 • napojení na PVS - odesílání "Evidenčních listů"
 • napojení na PVS - odesílání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"
 • napojení na PVS - odesílání "Přehledu o výši pojistného"
 • napojení na sledování docházky na magnetických a čipových kartách
 • napojení na evidenci odběrů stravného na magnetických a čipových kartách
 • generace H složenek
 • disketa pro Českou spořitelnu
 • aktualizace programu a datové struktury přes FTP server
 • internetová podpora - číselníky, zákony, sestavy

 Parametry :  

 • předzpracování mezd na libovolném počtu stanic
 • zadávat úkolovou, časovou, měsíční, podílovou mzdu
 • automatický výpočet prémií, podílů apod.
 • výpočet daně z příjmu
 • výpočet mezd do čisté mzdy 
 • automatický výpočet exekuce
 • uživatelsky definovaný způsob výpočtu sazeb a složek mezd
 • automatický výpočet průměrů
 • automatické rozúčtování mzdových nákladů zohlednění na střediska, činnosti a zakázky
 • sledování srážek (půjček, spoření)
 • sledování výdělku důchodců
 • výstup dat na paměťových médiích (spoření,penzijní fondy)
 • penzijní připojištění
 • tisk hromadných příkazů k úhradě
 • výstupní soubory pro peněžní ústavy
 • grafické zobrazení mezd
 • tisk statistických sestav
 • sledování přesčasů
 • stavy pracovníků a čerpání mzdových prostředků dle uživatelsky definovaných hledisek
 • roční sestavy
 • roční vyrovnání daně
 • roční sumáře
 • tisk mzdových listů
 • tisk podkladů pro evidenční listy
 • vydávat potvrzení o zdanitelných příjmech
 • potvrzovat příjem pro sociální dávky
 • tisk uživatelsky definovaných formulářů (prac.smlouvy,platové výměry)
 • tisk kontrolních karet
 • tisk výplatních pásek
 • tisk adresáře zaměstnanců
 • sledování životních a pracovních jubileí
 • sledování funkčního postupu
 • sledování platnosti školení
 • čerpání dovolené
 • uživatelsky definovatelné výstupní sestavy
 • přenos údajů mezi PaM, Personálním a mzdovou účtárnou s možností odblokování přístupů jednotlivým oddělením